Prezentace

Mobirise Website Builder

Zahraniční věděcko-výzkumné stáže

STÁHNOUT

MDDr. Nela Jouklová, Ph.D. (FN HK)

Mobirise Website Builder

Zahraniční věděcko-výzkumné stáže

STÁHNOUT

MUDr. David Brustman (FN HK)

Mobirise Website Builder

Inovace nemocničního IS ekosystému v IKEM prostřednictvím
vlastních mobilních aplikací

STÁHNOUT

Ing. Petr Raška, MHA (IKEM)

Mobirise Website Builder

Inovační hackathon ve zdravotnictví

STÁHNOUT

MUDr. Marek Šramko, Ph.D. FESC. (IKEM)

Mobirise Website Builder

Hojení rozsáhlých kostních defektů - in vivo studie na zvířecím modelu

STÁHNOUT

MUDr. Martin Korbel (FN HK)

Mobirise Website Builder

Jak na vědu v chirurgických oborech

STÁHNOUT

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. (LF HK)

Mobirise Website Builder

Experimentální chirurgie a klinicky relevantní výzkum

STÁHNOUT

prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (FN Plzeň)

Mobirise Website Builder

Motivace klinických pracovníků k výzkumu - pohled z "druhé strany"

STÁHNOUT

prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. (LF HK)

Mobirise Website Builder

3D tisk v klinické praxi

STÁHNOUT

doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (TECUMED)

© Všechna práva vyhrazena.

Mobirise.com