Maraton vědy 2024

Ohlédněte se s námi za druhým ročníkem Maratonu vědy.

Pozvánka na Maraton vědy

Program

 • 07,30 - 08,00 Registrace
 • 08,00 - 08,10 Úvodní slovo
  MUDr. Aleš Herman, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D (FN HK/LF HK)
 • 08,10 - 08,40 Zahraniční vědecko-výzkumné stáže
  MDDr. Nela Jouklová, Ph.D., MUDr. David Brustman (FN HK)
 • 08,40 - 09,10 Investigator initiated trials v podmínkách České republiky
  doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. (FN HK)
 • 09,10 - 09,55 Inovace nemocničního IS v IKEM prostřednictvím vlastních mobilních aplikací
  Ing. Petr Raška, MHA, David Sibřina, BA(Hons) MSc (IKEM)
 • 09,55 - 10,25 Inovační hackathon ve zdravotnictví
  MUDr. Marek Šramko, Ph.D. FESC. (IKEM)
 • 10,25 - 10,45 Coffee break I.
 • 10,45 - 11,15 3D tisk v klinické praxi
  doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (TECUMED)
 • 11,15 - 11,35 Hojení rozsáhlých kostních defektů - in vivo studie na zvířecím modelu
  MUDr. Martin Korbel (FN HK)
 • 11,35 - 11,55 Jak na in vivo experimenty s viváriem LF HK
  Mgr. Lenka Jandová, Ph.D. (LF HK)
 • 11,55 - 12,40 Oběd
 • 12,40 - 13,10 Jak na vědu v chirurgických oborech
  prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. (LF HK)
 • 13,10 - 13,40 Experimentální chirurgie a klinicky relevantní výzkum
  prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (FN Plzeň)
 • 13,40 - 14,00 Motivace klinických pracovníků k výzkumu - pohled z "druhé strany"
  prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. (LF HK)
 • 14,00 - 14,20 Jak na in vivo experimenty s viváriem VLF
  MVDr. Věra Radochová (VLF)
 • 14,20 - 14,30 Coffee break II.
 • 14,30 - 16,00 Workshopy
 • 16,00 - 16,30 Příprava na běh
 • 16,30 - 17,00 Minimaraton - běh na 4,2 km
 • 17,00 - 17,15 Slavnostní zakončení

Workshopy

Dovednosti jako je příprava poutavé přednášky pro kolegy či laickou veřejnost, sepsání publikace shrnující závěry vlastního pozorování či příprava studie přinášející odpověď na zajímavou klinickou otázku nejsou běžnou součástí pregraduální výuky nebo specializační přípravy. Přesto však bývají mladí lékaři často vystaveni tlaku svých primářů a přednostů, aby přednášeli a publikovali. I když by je ti samí primáři a přednostové neposlali samostatně operovat bez předchozího získání patřičných praktických dovedností, do neznámých a hlubokých vod prezentací, publikací a studií je neohroženě vysílají, a to velmi často i "bez plovacích vest". Prakticky zaměřené workshopy by měly každému zájemci o přednáškovou, publikační a výzkumnou činnost poskytnout dostatek rad a podkladů k prvnímu bezpečnému ponoru. Lektoři se budou snažit účastníkům workshopů předat všechny své letité zkušenosti, které jim umožnily uspět se svými pracemi v řadě prestižních mezinárodních časopisů.

Při plánování a přípravě výzkumného projektu se můžeme snadno nevědomky ocitnout v terénu akademických klinických hodnocení (i při použití již registrovaného léčiva). Zde se však, ve srovnání s jinými projekty, zásadně mění pravidla závodu zejména z pohledu legislativy. Je tedy důležité, myslet na tuto možnost co nejdříve. Protože se u akademických klinických hodnocení navíc jedná o vytrvalostní disciplínu, je také zásadní nepodcenit přípravu.

Cílem workshopu je naučit účastníky základní rozlišení „projekt vs. klinické hodnocení“ a seznámit je s přípravou akademického klinického hodnocení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Maximální počet účastníků workshopu je 10.

Na workshopu se dozvíte jak pracovat s Vaším nápadem od úplného začátku:
• kde a jak můžete prověřit novost Vašeho nápadu, kdo Vám s rešeršemi pomůže
• jaké jsou typy ochrany Vašeho nápadu, kolik taková ochrana stojí a kdo ji zajistí
• jak si ochránit svůj nápad při jednání s firmou
• jak funguje podpora proof of concept aktivit ve FN HK
• proč je ochrana nápadů důležitá – co může získat autor nápadu a co z toho má nemocnice
• příklady z praxe
Těšíme se na Vás. Konkrétní nápady doporučujeme konzultovat individuálně po skončení workshopu s týmem CTBT. Maximální počet účastníků workshopu je 10.

Proč je komunikace vědy tolik důležitá? Proč nestačí o vědě mluvit jen v odborné komunitě? Co zajímá vědecké novináře? A jak může výzkumu pomoci příspěvek na sociální síti? Nejen na to nabídne odpovědi workshop pro lékaře a výzkumníky, kterým bije srdce pro vědu a její popularizaci, ale i pro PR pracovníky, kteří se chtějí na komunikaci vědy podívat z druhého břehu. Ukážeme vám, že mluvit a psát o vědě nemusí být nic složitého, že vás to může bavit a že dostat vaši práci do širšího povědomí má smysl.

Workshopem Vás provede Ondřej Vaňura, editor a reportér Vědecké redakce Českého rozhlasu s více jak 15letou praxí.

Pokud máte konkrétní náměty, které budete chtít na workshopu probírat, lze je v předstihu zaslat na e-mail o.vanura@gmail.com

Cílem workshopu "Příprava publikace" je konzultace s účastníky z řad vědecké komunity na témata 1) kritického zamýšlení nad směřováním vlastního výzkumu, 2) publikování dosažených dat v prestižních časopisech s impaktním faktorem a 3) doporučená komunikace s časopisem na úrovni editora. Zájemci o workshop mohou posílat své rozpracované/nepublikované manuskripty ke konzultaci na adresu jan.korabecny@fnhk.cz. Maximální počet účastníků workshopu je 10.

Cílem workshopu je seznámit se s obecnými principy přípravy grantové žádosti se zaměřením zejména na tuzemské agentury GACŘ (Grantová agentura České republiky) a AZV (Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky), budou prezentovány lektorovy zkušenosti jak s přípravou úspěšných žádostí, tak s jejich hodnocením z pohledu hodnotitele. V rámci workshopu se budou účastníci zabývat konkrétními přihláškami, proto prosíme zaslat podklady např. neúspěšných přihlášek na adresu ondrej.soukup@fnhk.cz. Doporučená je alespoň základní zkušenost účastníků s grantovými aplikacemi, maximální počet účastníků workshopu je 10. 

Workshop "Jak začít s výzkumem" bude rozdělen do tří částí. První část bude věnována plánování retrospektivní či prospektivní studie včetně rad, jak se vyvarovat chybám, které mohou následně snížit šance opublikovat práci v kvalitním časopise. Druhá část workshopu bude zaměřena na metodiku přípravy prezentace v prostředí PowerPointu. Poslední část se bude zabývat principy sepsání původní vědecké práce či kazuistiky. Každá část workshopu bude začínat krátkým teoretický úvodem, po kterém bude následovat praktická část na materiálech připravených lektory nebo i na vlastních podkladech samotných účastníků.

Účastníci workshopu budou mít možnost v předstihu zaslat lektorům svoji prezentaci či publikaci, kterou by si chtěli v rámci workshopu nechat zkontrolovat nebo dokonce vylepšit na adresu marian.kacerovsky@fnhk.cz. Maximální počet účastníků na workshopu je 10.

Přednášející

Mobirise Website Builder

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
Úvodní slovo

Mobirise Website Builder

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Odborník v perinatologii a fetomaternální medicíny FN HK
Workshop Jak začít s výzkumem

Mobirise Website Builder

prof. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.
Vedoucí Centra biomedicínského výzkumu FN HK
Workshop Příprava grantové přihlášky

Mobirise Website Builder

Mgr. Dora Truncová
Vedoucí Oddělení podpory výzkumu FN HK
Workshop Příprava grantové přihlášky

Mobirise Website Builder

Mgr. Johana Krempová
Vedoucí Oddělení klinických studií FN HK
Workshop Akademická klinická hodnocení

Mobirise Website Builder

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové
Úvodní slovo / Jak na vědu v chirurgických oborech

Mobirise Website Builder

MUDr. Marek Šramko, Ph.D. FESC
IKEM
Inovační hackathon ve zdravotnictví

Mobirise Website Builder

doc. PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Výzkumník v Centru biomedicínského výzkumu FN HK
Workshop Příprava publikace

Mobirise Website Builder

Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D., RTTP
Vedoucí Centra transferu biomedicínských technologií FN HK
Workshop Ochrana duševního vlastnictví

Mobirise Website Builder

Mgr. Ondřej Vaňura
Moderátor, editor a reportér Českého rozhlasu
Workshop Komunikace. Alfa a omega vědecké práce?

Mobirise Website Builder

prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Motivace klinických pracovníků k výzkumu - pohled z "druhé strany"

Mobirise Website Builder

prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
Fakultní nemocnice Plzeň
Experimentální chirurgie a klinicky relevantní výzkum

Mobirise Website Builder

MUDr. Martin Korbel
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Hojení rozsáhlých kostních defektů - in vivo studie na zvířecím modelu

Mobirise Website Builder

doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D.
TECUMED
3D tisk v klinické praxi

Mobirise Website Builder

David Sibřina, BA Hons MSc.
IKEM
Využití virtuální reality v operačním plánování 

Mobirise Website Builder

Ing. Petr Raška, MHA
IKEM
Inovace nemocničního IS v IKEM prostřednictvím vlastních mobilních aplikací

Mobirise Website Builder

doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Investigator initiated trials v podmínkách České republiky

Mobirise Website Builder

MDDr. Nela Jouklová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Zahraniční vědecko-výzkumné stáže

Mobirise Website Builder

MUDr. David Brustman
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Zahraniční vědecké výzkumné stáže

Mobirise Website Builder

Mgr. Lenka Jandová, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Jak na in vivo experimenty s viváriem LF HK

Mobirise Website Builder

MVDr. Věra Radochová
Vojenská lékařská fakulta Univerzity Obrany
Jak na in vivo experimenty s viváriem VLF

Jak se akce líbila?

Ve čtvrtek 16. 5. 2024 se ve Výukovém centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (LF HK) uskutečnil druhý ročník Maratonu vědy, akce plné workshopů, seminářů a ukázek spolupráce ve vědě a výzkumu. „Jsme rádi, že se z Maratonu vědy v Hradci Králové pomalu stává tradice, ve které chceme pokračovat i v dalších letech. Velký úspěch u účastníků mají konkrétním tématům věnované odpolední workshopy, kterých bylo letos připraveno šest. Zaměřeny byly například na přípravu grantové přihlášky, problematiku ochrany duševního vlastnictví či komunikaci vědy,“ řekl na konto akce náměstek pro vědu, výzkum a výuku Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) Ing. Karel Antoš, Ph.D. Jedinečný formát takové akce přilákal jak mladé začínající vědce, tak zkušenější kolegy, kteří se mohli podělit o cenné zkušenosti. Samotný program odstartoval úvodním slovem děkana LF HK prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D. a ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Aleše Hermana, Ph.D., který dodal, že „Maraton vědy nabízí unikátní možnost nahlédnout do oblasti vědy. Mladým výzkumníkům také umožní získat inspiraci pro jejich práci od zkušenějších kolegů, přibližuje nové možnosti spolupráce a také nabízí vzájemné setkání a výměnu zkušeností odborníků v oblasti vědy“. Po úvodních slovech odstartovaly přednášky mladých výzkumníků, kteří absolvovali stáže v zahraničí, například ve švýcarském Bernu nebo americkém Memphisu. Lékaři sdíleli kromě svých pracovních zkušeností například i praktické tipy, co všechno je potřeba zařídit v případě zájmu zúčastnit se takové stáže.
Po zahraničních vědecko-výzkumných stážích následovala přednáška doc. MUDr. Milana Vošmika, Ph.D. z Kliniky onkologie a radioterapie FN HK, který představil administrativní i praktické stránky provádění klinického výzkumu a hodnocení. Před prvním coffee breakem odstartoval blok lékařů a výzkumníků z IKEM. Jako první se slova ujal Ing. Petr Raška, MHA, vedoucí odboru informatiky, jenž stál například u zrodu spolupráce s Tomášem Studeníkem a spuštění hackatonu, který už bude letos v IKEM probíhat sedmým rokem, a z kterého vzešly mnohé nápady, které byly následně představeny. Dalšími přednášejícími byli David Sibřina, BA(Hons), MSc., který se specializuje na zobrazení reálných pacientských dat ve virtuální realitě, což pomáhá plánovat složité operace v několika nemocnicích v České republice a MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC., vedoucí Oddělení akutní kardiologie, který je sám autorem komunikační platformy Zcase, která zlepšuje komunikaci mezi záchrannou službou a nemocnicí. Dr. Šramko představil unikátní akci Hackaton ve zdravotnictví, během které se v jednom víkendu propojí nadšení hackeři, studenti, podnikatelé a odborníci z oblasti zdravotnictví a průmyslu, aby společně vytvořili nové nápady a technologie pro diabetologii, chirurgii, transplantologii nebo péči o pacienty a jejich pohodlí.
Předobědový blok odstartoval přednáškou doc. Ing. Přemysla Krška, Ph.D., jednatele brněnské společnosti TecuMed, s.r.o., která se zaměřuje na 3D tisk kraniálních rekonstrukcí a vývoj nových produktů a služeb pro individuální ošetření pacienta. Společnost vznikla v roce 2008 s cílem uplatnit zkušenosti z akademického výzkumu na VUT v Brně v klinické medicínské praxi a nyní se zabývá především výrobou individuálních zdravotnických prostředků. Poté následoval příspěvek MUDr. Martina Korbela, chirurga z Ortopedické kliniky, který se výzkumně věnuje hojení rozsáhlých kostních defektů s využitím zvířecích modelů ve spolupráci s viváriem LF HK, a tak nastínil možnosti chirurgického výzkumu prostřednictvím využití in vivo modelů. Na poslední téma před obědovou pauzou plynule navázala Mgr. Lenka Jandová, Ph.D., vedoucí vivária LF HK, která představila možnosti spolupráce v oblasti in vivo experimentů.

Po obědové pauze přišel na řadu blok věnovaný chirurgickým oborům. Úvodu se ujal prof. Manďák, na kterého navázal prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. z Fakultní nemocnice Plzeň. Celý přednáškový blok uzavírala MVDr. Věra Radochová, vedoucí vivária Vojenské lékařské fakulty Univerzity Obrany, která představila možnosti in vivo spolupráce. Po krátkém coffee breaku už následovaly tradičně workshopy. I letos byl zachován osvědčený formát z předešlého roku, kdy se všechny workshopy konaly souběžně v oddělených seminárních místnostech s omezeným počtem účastníků, aby si zachovaly diskusní charakter, a tak si každý z účastníků mohl vybrat přesně, co ho zajímá. Ke třem workshopům z loňska (Jak začít s výzkumem, Příprava grantové přihlášky a Příprava publikace) přibyly tři nové. Mgr. Johana Krempová se ujala workshopu Akademické klinické hodnocení léčivých přípravků, jehož cílem bylo naučit účastníky rozlišovat projekt a klinické hodnocení a seznámit je s jejich přípravou. Druhým přidaným workshopem byla Ochrana duševního vlastnictví s Mgr. Lucií Bartošovou, Ph.D., RTTP zaměřeným na to, jak pracovat s nápadem od úplného začátku. Na poslední workshop Komunikace, alfa a omega vědecké práce? přijel Mgr. Ondřej Vaňura z Vědecké redakce Českého rozhlasu, který zdůrazňoval, proč je komunikace vědy tolik důležitá a proč o ni nestačí mluvit jen v odborné komunitě. Na závěr akce se účastníci mohli zapojit do běhu na symbolických 4,2 kilometru, tzv. Minimaratonu. Trať byla opět vedena podél malebné Orlice, přes Jiráskovy sady a zpět kolem Labe. Závěrečného běhu se letos, stejně jako vloni, zúčastnilo 10 běžců, na které v cíli čekalo drobné občerstvení.
Součástí celé akce byly stánky pracovišť podporující vědu a výzkum jak ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, tak na Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Za Fakultní nemocnici byla přítomna pracoviště Oddělení podpory výzkumu (vedoucí Mgr. Dora Truncová), které zajišťuje projektovou podporu výzkumu pracovištím FN HK a jejich týmům, Biobanka (vedoucí Mgr. Iva Karešová, Ph.D.), která nabízí řešitelům projektů možnost zamrazit biologické vzorky po dobu řešení jejich výzkumných projektů, Centrum biomedicínského výzkumu (vedoucí prof. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.), které poskytuje komplexní servis v oblasti vědy a výzkumu a nabízí spolupráci v oblastech základního i aplikovaného výzkumu, Centrum transferu biomedicínských technologií (vedoucí Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D., RTTP), které se zaměřuje na ochranu duševního vlastnictví a ochranu nápadu, Oddělení klinických studií (vedoucí Mgr. Johana Krempová) poskytující konzultace projektů a pomáhající s přípravou a realizací klinických studií a výzkumná skupina CHROMED (vedoucí doc. PharmDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.) zabývající se využitím moderních separačních technik v klinickém výzkumu a praxi. Na stáncích měli účastníci možnost konzultovat svoje nápady a problémy, případně získat cenné rady týkající se realizace vlastního výzkumu. Součástí akce byly také příklady z praxe transferu technologií a ukázky prototypů, kdy řada z nich je již úspěšně zavedena do skutečného užívání. 

Naše výzkumná skupina se letošního Maratonu vědy zúčastnila poprvé. Všichni jsme byli mile překvapeni skvělou organizací a kvalitou jednotlivých příspěvků. Velmi rádi jsme se potkali s jednotlivými účastníky u našeho stánku Chromed, seznámili je s činností skupiny a diskutovali o možnosti spolupráce. Velmi přínosný pro nás byl také workshop týkající se komunikace vědecké obce s médii, kde jsme se dozvěděli řadu zajímavých tipů a možností, jak propagovat náš výzkum u široké veřejnosti. Velmi se těšíme na příští ročník této zajímavé akce.

Mobirise Website Builder

doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.

ÚKBD FN HK

Byl to skvělý den. Byl jsem rád, že máme ještě v univerzitních nemocnicích kolegy se zájmem o vědecko-výzkumnou práci. O to více jsem byl potěšen, že mezi nimi je stále mnoho těch, kteří mají chuť se o své zkušenosti podělit s ostatními zejména mladšími kolegy. Nejdůležitější je "nakazit" nastupující generaci zájmem a nadšením z výzkumné práce. O to tu šlo, a to se z mého pohledu povedlo. Držím palce, ať se daří i nadále!

Mobirise Website Builder

prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. 

Chirurgická klinika FN Plzeň

Zapojené instituce

Mobirise Website Builder

Mobirise Website Builder

Mobirise Website Builder

Mobirise Website Builder

Mobirise Website Builder

Kontakt

Máte dotaz, námět nebo připomínku? Neváhejte nás kontaktovat!

Telefon

+420 727 802 314

E-mail

barbora.zoubkova@fnhk.cz

© Všechna práva vyhrazena.

Drag and Drop Website Builder