Maraton vědy

Unikátní akce propojující výzkum a praxi. Den plný praktických workshopů a inspirativních přednášek Vám dovolí nahlédnout do zákulisí vědy. Ohlédněte se s námi za předchozími ročníky!

Zpětná vazba

Mobirise Website Builder
Propojuje mladé vědce se zkušenějšími kolegy

Inspirace pro mladé výzkumníky od zkušených kolegů.

Mobirise Website Builder
Otevírá nové možnosti spolupráce

Přednášky odborníků z aplikační sféry a ukázky možností spolupráce.

Mobirise Website Builder
Ukazuje příklady z praxe

Reálné příklady z praxe a technologie zavedené ve skutečném užívání.

Mobirise Website Builder
Přináší praktické workshopy

Praktické workshopy zaměřené na vědecko-výzkumná témata.

Kam za podporou vědy

ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Mobirise Website Builder

Oddělení podpory výzkumu

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Oddělení zajišťuje projektovou podporu výzkumu pracovištím FN HK a jejich týmům. Poskytuje konzultace a asistenci při přípravě výzkumných projektů a provází celým procesem jejich realizace, včetně vedení dokumentace a vyúčtování přidělených prostředků. Organizuje interní soutěže ve výzkumu a interní hodnocení výsledků. Zodpovídá za projektové a finanční řízení strategických projektů a projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Kontakt:
Mgr. Dora Truncová
dora.truncova@fnhk.cz
+420 495 833 964

Mobirise Website Builder
CBV
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Centrum biomedicínského výzkumu poskytuje komplexní servis v oblasti vědy a výzkumu, nabízí
spolupráci v oblastech základního i aplikovaného výzkumu. V současné době se Centrum zaměřuje především na dvě oblasti výzkumu - i) poskytování služeb v oblasti proteomiky a metabolomiky a ii)
vlastní výzkum v oblasti léčiv, tj. vývoj a hodnocení nových potenciálních léčiv včetně hodnocení již
zavedených léčiv.

Kontakt:
prof. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.
ondrej.soukup@fnhk.cz
+420 495 833 447

Mobirise Website Builder
Biobanka
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Biobanka nabízí řešitelům projektů možnost zamrazit biologické vzorky po dobu řešení jejich výzkumných projektů. Cílem je standardizovat ukládání a distribuci vzorků jednotlivých alikvotů pro experimentální práci. Informace o vzorcích jsou vkládány přímo do systému OpenLIMS a zasílány cestou NIS řešitelům projektů. Vzorky lze po skončení projektu převést do projektu navazujícího. Lze také požádat o poskytnutí vzorků z jiných probíhajících nebo právě ukončených projektů. Činnost Biobanky FN HK směřuje ke zkvalitnění experimentálních dat produkovaných ve FN HK a vytváří tak důležité preanalytické portfolio pro koordinaci výzkumných aktivit.

Kontakt:
Mgr. Iva Karešová
iva.karesova@fnhk.cz
+420 495 833 623

Mobirise Website Builder
CTBT
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Pokud máte nápad na nový nástroj, přístroj, pomůcku či zlepšení, které by bylo ve Vaši profesi lékaře či sestry užitečné, neváhejte Centrum transferu biomedicínských technologií kontaktovat, postarají se o Váš nápad hned od začátku. Ochrání Vaše duševní vlastnictví, naleznou partnera z praxe nebo zprostředkují smluvní výzkum.

Kontakt:
Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D., RTTP
lucie.bartosova@fnhk.cz
+420 495 832 925
+420 727 802 314

Mobirise Website Builder
Oddělení klinických studií
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Při plánování a přípravě výzkumného projektu se můžete snadno ocitnout na poli klinických studií.
Stačí splnit 3 jednoduché podmínky. Sledovat v rámci projektu vlastnost/i léčivého přípravku/ů
(včetně registrovaných), chtít zařadit lidské subjekty a provádět jakoukoliv intervenci (např.
randomizaci). Oddělení poskytuje konzultace projektů a pomáhá s jejich přípravou a realizací, pokud svou povahou odpovídají definici klinických studií. Oddělení také spolupracuje s klinikami na řízení agendy a koordinaci komerčních klinických studií externích zadavatelů ve FN HK.

Kontakt:
Mgr. Johana Krempová
johana.krempova@fnhk.cz
+420 601 087 319

Mobirise Website Builder
CHROMED
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Výzkumná skupina zabývající se využitím moderních separačních technik (vysokoúčinná kapalinová chromatografie, ultracentrifugace) v klinickém výzkumu a praxi. Skupina spolupracuje s lékaři FN HK, ale i dalšími výzkumnými týmy v ČR i zahraničí a nabízí vývoj nových metodik pro stanovení cílových analytů na míru, naměření pilotních dat pro budoucí projekty, spolupráci na přípravě grantové přihlášky nebo spolupráci na klinických i analytických publikačních výstupech.

Kontakt:
doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.
lenka.kujovska@fnhk.cz
+420 495 833 372

Mobirise Website Builder
Grantové a zahraniční oddělení
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Grantové a zahraniční oddělení nabízí možnosti podpory výzkumu a grantových příležitostí včetně programu Cooperatio. Poskytuje konzultace a asistenci při přípravě výzkumných projektů a provází celým procesem jejich realizace, včetně vedení dokumentace, komunikace s poskytovatelem a vyúčtování přidělených prostředků. Oddělení také zprostředkovává možnosti mezinárodní spolupráce a zahraničních mobilit pro zaměstnance a studenty fakulty včetně programu Erasmus.

Kontakt:
Ing. Eva Macourková
macourkovae@lfhk.cuni.cz
+420 495 816 136

Mobirise Website Builder
Centrum pro přenos poznatků a technologií UK
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Chcete probrat potenciál svých vědeckých výsledků? Chcete se dozvědět více o možnostech přenosu poznatků a technologií na UK? CPPT je celouniverzitní pracoviště zaměřené na podporu přenosu vědeckých poznatků a technologií do praxe. Koordinuje činnost inovačního skauta na každé fakultě, který zajišťuje komunikaci uvnitř univerzity a vyhledávání nových případů mezi vědeckými týmy.

Kontakt:
Ing. Martin Kopeček, MEng
kopecma@lfhk.cuni.cz
www.cppt.cuni.cz


Mobirise Website Builder
Core Facilities
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

LF HK postupně buduje zázemí pro excelentní vědu a v současné době je možné ve sdílených
laboratořích využít přístroje jako např. transmisní elektronový mikroskop od firmy JEOL spolu s EDS analyzátorem, kryo ultramikrotomem a kryo attachmentem. Od stejného výrobce je i Skenovací elektronový mikroskop. V první budově kampusu je Analytická laboratoř vybavena přístrojovým celkem ultra-účinného kapalinového chromatografu (UPLC) Acquity a tandemového hmotnostního spektrometru Xevo TQ-XS (MS) firmy Waters. Další výzkumnou infrastrukturu naleznete na webu.

Kontakt:
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
hanus@lfhk.cuni.cz

Mobirise Website Builder

Vivárium

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Vivárium je vědeckým zázemím především pro zaměstnance a postgraduální studenty, kteří mají téma svého výzkumu zaměřené na experimenty na malých laboratorních zvířatech (myš, potkan, králík). V současné době se zde provádějí především onkologické a kardiotoxické studie, jaterní testy a hodnocení biodistribuce léčiv. Pokusy na zvířatech je možné provést pro méně zkušené experimentální pracovníky s pomocí laborantek nebo i v celém rozsahu. V minulých letech bylo Vivárium vybaveno přístroji IVIS Spectrum In Vivo Imaging System (PerkinElmer) nebo Utrasound Imaging System, Vevo 3100 (VisualSonics).

Kontakt:
Mgr. Lenka Jandová, Ph.D.
lenka.jandova@lfhk.cuni.cz

Mobirise Website Builder

Biobanka BBMRI

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Vivárium je vědeckým zázemím především pro zaměstnance a postgraduální studenty, kteří mají téma svého výzkumu zaměřené na experimenty na malých laboratorních zvířatech (myš, potkan, králík). V současné době se zde provádějí především onkologické a kardiotoxické studie, jaterní testy a hodnocení biodistribuce léčiv. Pokusy na zvířatech je možné provést pro méně zkušené experimentální pracovníky s pomocí laborantek nebo i v celém rozsahu. V minulých letech bylo Vivárium vybaveno přístroji IVIS Spectrum In Vivo Imaging System (PerkinElmer) nebo Utrasound Imaging System, Vevo 3100 (VisualSonics).

Kontakt:
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
ryskaa@lfhk.cuni.cz
www.bbmri.cz

Zapojené instituce

Mobirise Website Builder

Mobirise Website Builder

Mobirise Website Builder

Mobirise Website Builder

Mobirise Website Builder

Kontakt

Máte dotaz, námět nebo připomínku? Neváhejte nás kontaktovat!

Telefon

+420 727 802 314

E-mail

barbora.zoubkova@fnhk.cz

© Všechna práva vyhrazena.

Free AI Website Software