Maraton vědy

Druhý ročník unikátní akce propojující výzkum a praxi. Den plný praktických workshopů a inspirativních přednášek Vám dovolí nahlédnout do zákulisí vědy.

Kdy?


16. května 2024

V kolik?


Od 08,00 - 17,15

Kde?

Výukové centrum LF HK
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové 
Pozvánka na Maraton vědy

Maraton vědy

Mobirise Website Builder
Propojuje mladé vědce se zkušenějšími kolegy

Inspirace pro mladé výzkumníky od zkušených kolegů.

Mobirise Website Builder
Otevírá nové možnosti spolupráce

Přednášky odborníků z aplikační sféry a ukázky možností spolupráce.

Mobirise Website Builder
Ukazuje příklady z praxe

Reálné příklady z praxe a technologie zavedené ve skutečném užívání.

Mobirise Website Builder
Přináší praktické workshopy

Praktické workshopy zaměřené na vědecko-výzkumná témata.

Program

 • 07,30 - 08,00 Registrace
 • 08,00 - 08,10 Úvodní slovo
  MUDr. Aleš Herman, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D (FN HK/LF HK)
 • 08,10 - 08,40 Zahraniční vědecko-výzkumné stáže
  MDDr. Nela Jouklová, Ph.D., MUDr. David Brustman (FN HK)
 • 08,40 - 09,10 Investigator initiated trials v podmínkách České republiky
  doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. (FN HK)
 • 09,10 - 09,55 Inovace nemocničního IS v IKEM prostřednictvím vlastních mobilních aplikací
  Ing. Petr Raška, MHA, David Sibřina, BA(Hons) MSc (IKEM)
 • 09,55 - 10,25 Inovační hackathon ve zdravotnictví
  MUDr. Marek Šramko, Ph.D. FESC. (IKEM)
 • 10,25 - 10,45 Coffee break I.
 • 10,45 - 11,15 3D tisk v klinické praxi
  doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (TECUMED)
 • 11,15 - 11,35 Hojení rozsáhlých kostních defektů - in vivo studie na zvířecím modelu
  MUDr. Martin Korbel (FN HK)
 • 11,35 - 11,55 Jak na in vivo experimenty s viváriem LF HK
  Mgr. Lenka Jandová, Ph.D. (LF HK)
 • 11,55 - 12,40 Oběd
 • 12,40 - 13,10 Jak na vědu v chirurgických oborech
  prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. (LF HK)
 • 13,10 - 13,40 Experimentální chirurgie a klinicky relevantní výzkum
  prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (FN Plzeň)
 • 13,40 - 14,00 Motivace klinických pracovníků k výzkumu - pohled z "druhé strany"
  prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. (LF HK)
 • 14,00 - 14,20 Jak na in vivo experimenty s viváriem VLF
  MVDr. Věra Radochová (VLF)
 • 14,20 - 14,30 Coffee break II.
 • 14,30 - 16,00 Workshopy
 • 16,00 - 16,30 Příprava na běh
 • 16,30 - 17,00 Minimaraton - běh na 4,2 km
 • 17,00 - 17,15 Slavnostní zakončení

Workshopy

Dovednosti jako je příprava poutavé přednášky pro kolegy či laickou veřejnost, sepsání publikace shrnující závěry vlastního pozorování či příprava studie přinášející odpověď na zajímavou klinickou otázku nejsou běžnou součástí pregraduální výuky nebo specializační přípravy. Přesto však bývají mladí lékaři často vystaveni tlaku svých primářů a přednostů, aby přednášeli a publikovali. I když by je ti samí primáři a přednostové neposlali samostatně operovat bez předchozího získání patřičných praktických dovedností, do neznámých a hlubokých vod prezentací, publikací a studií je neohroženě vysílají, a to velmi často i "bez plovacích vest". Prakticky zaměřené workshopy by měly každému zájemci o přednáškovou, publikační a výzkumnou činnost poskytnout dostatek rad a podkladů k prvnímu bezpečnému ponoru. Lektoři se budou snažit účastníkům workshopů předat všechny své letité zkušenosti, které jim umožnily uspět se svými pracemi v řadě prestižních mezinárodních časopisů.

Při plánování a přípravě výzkumného projektu se můžeme snadno nevědomky ocitnout v terénu akademických klinických hodnocení (i při použití již registrovaného léčiva). Zde se však, ve srovnání s jinými projekty, zásadně mění pravidla závodu zejména z pohledu legislativy. Je tedy důležité, myslet na tuto možnost co nejdříve. Protože se u akademických klinických hodnocení navíc jedná o vytrvalostní disciplínu, je také zásadní nepodcenit přípravu.

Cílem workshopu je naučit účastníky základní rozlišení „projekt vs. klinické hodnocení“ a seznámit je s přípravou akademického klinického hodnocení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Maximální počet účastníků workshopu je 10.

Na workshopu se dozvíte jak pracovat s Vaším nápadem od úplného začátku:
• kde a jak můžete prověřit novost Vašeho nápadu, kdo Vám s rešeršemi pomůže
• jaké jsou typy ochrany Vašeho nápadu, kolik taková ochrana stojí a kdo ji zajistí
• jak si ochránit svůj nápad při jednání s firmou
• jak funguje podpora proof of concept aktivit ve FN HK
• proč je ochrana nápadů důležitá – co může získat autor nápadu a co z toho má nemocnice
• příklady z praxe
Těšíme se na Vás. Konkrétní nápady doporučujeme konzultovat individuálně po skončení workshopu s týmem CTBT. Maximální počet účastníků workshopu je 10.

Proč je komunikace vědy tolik důležitá? Proč nestačí o vědě mluvit jen v odborné komunitě? Co zajímá vědecké novináře? A jak může výzkumu pomoci příspěvek na sociální síti? Nejen na to nabídne odpovědi workshop pro lékaře a výzkumníky, kterým bije srdce pro vědu a její popularizaci, ale i pro PR pracovníky, kteří se chtějí na komunikaci vědy podívat z druhého břehu. Ukážeme vám, že mluvit a psát o vědě nemusí být nic složitého, že vás to může bavit a že dostat vaši práci do širšího povědomí má smysl.

Workshopem Vás provede Ondřej Vaňura, editor a reportér Vědecké redakce Českého rozhlasu s více jak 15letou praxí.

Pokud máte konkrétní náměty, které budete chtít na workshopu probírat, lze je v předstihu zaslat na e-mail o.vanura@gmail.com

Cílem workshopu "Příprava publikace" je konzultace s účastníky z řad vědecké komunity na témata 1) kritického zamýšlení nad směřováním vlastního výzkumu, 2) publikování dosažených dat v prestižních časopisech s impaktním faktorem a 3) doporučená komunikace s časopisem na úrovni editora. Zájemci o workshop mohou posílat své rozpracované/nepublikované manuskripty ke konzultaci na adresu jan.korabecny@fnhk.cz. Maximální počet účastníků workshopu je 10.

Cílem workshopu je seznámit se s obecnými principy přípravy grantové žádosti se zaměřením zejména na tuzemské agentury GACŘ (Grantová agentura České republiky) a AZV (Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky), budou prezentovány lektorovy zkušenosti jak s přípravou úspěšných žádostí, tak s jejich hodnocením z pohledu hodnotitele. V rámci workshopu se budou účastníci zabývat konkrétními přihláškami, proto prosíme zaslat podklady např. neúspěšných přihlášek na adresu ondrej.soukup@fnhk.cz. Doporučená je alespoň základní zkušenost účastníků s grantovými aplikacemi, maximální počet účastníků workshopu je 10. 

Workshop "Jak začít s výzkumem" bude rozdělen do tří částí. První část bude věnována plánování retrospektivní či prospektivní studie včetně rad, jak se vyvarovat chybám, které mohou následně snížit šance opublikovat práci v kvalitním časopise. Druhá část workshopu bude zaměřena na metodiku přípravy prezentace v prostředí PowerPointu. Poslední část se bude zabývat principy sepsání původní vědecké práce či kazuistiky. Každá část workshopu bude začínat krátkým teoretický úvodem, po kterém bude následovat praktická část na materiálech připravených lektory nebo i na vlastních podkladech samotných účastníků.

Účastníci workshopu budou mít možnost v předstihu zaslat lektorům svoji prezentaci či publikaci, kterou by si chtěli v rámci workshopu nechat zkontrolovat nebo dokonce vylepšit na adresu marian.kacerovsky@fnhk.cz. Maximální počet účastníků na workshopu je 10.

Kam za podporou vědy

ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Mobirise Website Builder

Oddělení podpory výzkumu

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Oddělení zajišťuje projektovou podporu výzkumu pracovištím FN HK a jejich týmům. Poskytuje konzultace a asistenci při přípravě výzkumných projektů a provází celým procesem jejich realizace, včetně vedení dokumentace a vyúčtování přidělených prostředků. Organizuje interní soutěže ve výzkumu a interní hodnocení výsledků. Zodpovídá za projektové a finanční řízení strategických projektů a projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Kontakt:
Mgr. Dora Truncová
dora.truncova@fnhk.cz
+420 495 833 964

Mobirise Website Builder
CBV
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Centrum biomedicínského výzkumu poskytuje komplexní servis v oblasti vědy a výzkumu, nabízí
spolupráci v oblastech základního i aplikovaného výzkumu. V současné době se Centrum zaměřuje především na dvě oblasti výzkumu - i) poskytování služeb v oblasti proteomiky a metabolomiky a ii)
vlastní výzkum v oblasti léčiv, tj. vývoj a hodnocení nových potenciálních léčiv včetně hodnocení již
zavedených léčiv.

Kontakt:
prof. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.
ondrej.soukup@fnhk.cz
+420 495 833 447

Mobirise Website Builder
Biobanka
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Biobanka nabízí řešitelům projektů možnost zamrazit biologické vzorky po dobu řešení jejich výzkumných projektů. Cílem je standardizovat ukládání a distribuci vzorků jednotlivých alikvotů pro experimentální práci. Informace o vzorcích jsou vkládány přímo do systému OpenLIMS a zasílány cestou NIS řešitelům projektů. Vzorky lze po skončení projektu převést do projektu navazujícího. Lze také požádat o poskytnutí vzorků z jiných probíhajících nebo právě ukončených projektů. Činnost Biobanky FN HK směřuje ke zkvalitnění experimentálních dat produkovaných ve FN HK a vytváří tak důležité preanalytické portfolio pro koordinaci výzkumných aktivit.

Kontakt:
Mgr. Iva Karešová
iva.karesova@fnhk.cz
+420 495 833 623

Mobirise Website Builder
CTBT
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Pokud máte nápad na nový nástroj, přístroj, pomůcku či zlepšení, které by bylo ve Vaši profesi lékaře či sestry užitečné, neváhejte Centrum transferu biomedicínských technologií kontaktovat, postarají se o Váš nápad hned od začátku. Ochrání Vaše duševní vlastnictví, naleznou partnera z praxe nebo zprostředkují smluvní výzkum.

Kontakt:
Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D., RTTP
lucie.bartosova@fnhk.cz
+420 495 832 925
+420 727 802 314

Mobirise Website Builder
Oddělení klinických studií
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Při plánování a přípravě výzkumného projektu se můžete snadno ocitnout na poli klinických studií.
Stačí splnit 3 jednoduché podmínky. Sledovat v rámci projektu vlastnost/i léčivého přípravku/ů
(včetně registrovaných), chtít zařadit lidské subjekty a provádět jakoukoliv intervenci (např.
randomizaci). Oddělení poskytuje konzultace projektů a pomáhá s jejich přípravou a realizací, pokud svou povahou odpovídají definici klinických studií. Oddělení také spolupracuje s klinikami na řízení agendy a koordinaci komerčních klinických studií externích zadavatelů ve FN HK.

Kontakt:
Mgr. Johana Krempová
johana.krempova@fnhk.cz
+420 601 087 319

Mobirise Website Builder
CHROMED
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Výzkumná skupina zabývající se využitím moderních separačních technik (vysokoúčinná kapalinová chromatografie, ultracentrifugace) v klinickém výzkumu a praxi. Skupina spolupracuje s lékaři FN HK, ale i dalšími výzkumnými týmy v ČR i zahraničí a nabízí vývoj nových metodik pro stanovení cílových analytů na míru, naměření pilotních dat pro budoucí projekty, spolupráci na přípravě grantové přihlášky nebo spolupráci na klinických i analytických publikačních výstupech.

Kontakt:
doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.
lenka.kujovska@fnhk.cz
+420 495 833 372

Mobirise Website Builder
Grantové a zahraniční oddělení
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Grantové a zahraniční oddělení nabízí možnosti podpory výzkumu a grantových příležitostí včetně programu Cooperatio. Poskytuje konzultace a asistenci při přípravě výzkumných projektů a provází celým procesem jejich realizace, včetně vedení dokumentace, komunikace s poskytovatelem a vyúčtování přidělených prostředků. Oddělení také zprostředkovává možnosti mezinárodní spolupráce a zahraničních mobilit pro zaměstnance a studenty fakulty včetně programu Erasmus.

Kontakt:
Ing. Eva Macourková
macourkovae@lfhk.cuni.cz
+420 495 816 136

Mobirise Website Builder
Centrum pro přenos poznatků a technologií UK
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Chcete probrat potenciál svých vědeckých výsledků? Chcete se dozvědět více o možnostech přenosu poznatků a technologií na UK? CPPT je celouniverzitní pracoviště zaměřené na podporu přenosu vědeckých poznatků a technologií do praxe. Koordinuje činnost inovačního skauta na každé fakultě, který zajišťuje komunikaci uvnitř univerzity a vyhledávání nových případů mezi vědeckými týmy.

Kontakt:
Ing. Martin Kopeček, MEng
kopecma@lfhk.cuni.cz
www.cppt.cuni.cz


Mobirise Website Builder
Core Facilities
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

LF HK postupně buduje zázemí pro excelentní vědu a v současné době je možné ve sdílených
laboratořích využít přístroje jako např. transmisní elektronový mikroskop od firmy JEOL spolu s EDS analyzátorem, kryo ultramikrotomem a kryo attachmentem. Od stejného výrobce je i Skenovací elektronový mikroskop. V první budově kampusu je Analytická laboratoř vybavena přístrojovým celkem ultra-účinného kapalinového chromatografu (UPLC) Acquity a tandemového hmotnostního spektrometru Xevo TQ-XS (MS) firmy Waters. Další výzkumnou infrastrukturu naleznete na webu.

Kontakt:
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
hanus@lfhk.cuni.cz

Mobirise Website Builder

Vivárium

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Vivárium je vědeckým zázemím především pro zaměstnance a postgraduální studenty, kteří mají téma svého výzkumu zaměřené na experimenty na malých laboratorních zvířatech (myš, potkan, králík). V současné době se zde provádějí především onkologické a kardiotoxické studie, jaterní testy a hodnocení biodistribuce léčiv. Pokusy na zvířatech je možné provést pro méně zkušené experimentální pracovníky s pomocí laborantek nebo i v celém rozsahu. V minulých letech bylo Vivárium vybaveno přístroji IVIS Spectrum In Vivo Imaging System (PerkinElmer) nebo Utrasound Imaging System, Vevo 3100 (VisualSonics).

Kontakt:
Mgr. Lenka Jandová, Ph.D.
lenka.jandova@lfhk.cuni.cz

Mobirise Website Builder

Biobanka BBMRI

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Vivárium je vědeckým zázemím především pro zaměstnance a postgraduální studenty, kteří mají téma svého výzkumu zaměřené na experimenty na malých laboratorních zvířatech (myš, potkan, králík). V současné době se zde provádějí především onkologické a kardiotoxické studie, jaterní testy a hodnocení biodistribuce léčiv. Pokusy na zvířatech je možné provést pro méně zkušené experimentální pracovníky s pomocí laborantek nebo i v celém rozsahu. V minulých letech bylo Vivárium vybaveno přístroji IVIS Spectrum In Vivo Imaging System (PerkinElmer) nebo Utrasound Imaging System, Vevo 3100 (VisualSonics).

Kontakt:
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
ryskaa@lfhk.cuni.cz
www.bbmri.cz

Přednášející

Mobirise Website Builder

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
Úvodní slovo

Mobirise Website Builder

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Odborník v perinatologii a fetomaternální medicíny FN HK
Workshop Jak začít s výzkumem

Mobirise Website Builder

prof. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.
Vedoucí Centra biomedicínského výzkumu FN HK
Workshop Příprava grantové přihlášky

Mobirise Website Builder

Mgr. Dora Truncová
Vedoucí Oddělení podpory výzkumu FN HK
Workshop Příprava grantové přihlášky

Mobirise Website Builder

Mgr. Johana Krempová
Vedoucí Oddělení klinických studií FN HK
Workshop Akademická klinická hodnocení

Mobirise Website Builder

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové
Úvodní slovo / Jak na vědu v chirurgických oborech

Mobirise Website Builder

MUDr. Marek Šramko, Ph.D. FESC
IKEM
Inovační hackathon ve zdravotnictví

Mobirise Website Builder

doc. PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Výzkumník v Centru biomedicínského výzkumu FN HK
Workshop Příprava publikace

Mobirise Website Builder

Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D., RTTP
Vedoucí Centra transferu biomedicínských technologií FN HK
Workshop Ochrana duševního vlastnictví

Mobirise Website Builder

Mgr. Ondřej Vaňura
Moderátor, editor a reportér Českého rozhlasu
Workshop Komunikace. Alfa a omega vědecké práce?

Mobirise Website Builder

prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Motivace klinických pracovníků k výzkumu - pohled z "druhé strany"

Mobirise Website Builder

prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
Fakultní nemocnice Plzeň
Experimentální chirurgie a klinicky relevantní výzkum

Mobirise Website Builder

MUDr. Martin Korbel
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Hojení rozsáhlých kostních defektů - in vivo studie na zvířecím modelu

Mobirise Website Builder

doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D.
TECUMED
3D tisk v klinické praxi

Mobirise Website Builder

David Sibřina, BA Hons MSc.
IKEM
Využití virtuální reality v operačním plánování 

Mobirise Website Builder

Ing. Petr Raška, MHA
IKEM
Inovace nemocničního IS v IKEM prostřednictvím vlastních mobilních aplikací

Mobirise Website Builder

doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Investigator initiated trials v podmínkách České republiky

Mobirise Website Builder

MDDr. Nela Jouklová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Zahraniční vědecko-výzkumné stáže

Mobirise Website Builder

MUDr. David Brustman
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Zahraniční vědecké výzkumné stáže

Mobirise Website Builder

Mgr. Lenka Jandová, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Jak na in vivo experimenty s viváriem LF HK

Mobirise Website Builder

MVDr. Věra Radochová
Vojenská lékařská fakulta Univerzity Obrany
Jak na in vivo experimenty s viváriem VLF

Ohlédnutí za minulým ročníkem

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 se ve Výukovém centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové uskutečnil první ročník Maratonu vědy, akce plná workshopů, seminářů a ukázek spolupráce ve vědě a výzkumu.

„Maraton vědy jsme chtěli uspořádat jako inspiraci pro naše spolupracovníky, kteří mají zájem o vědu a výzkum. Během jednoho dne bylo možné získat zajímavé podněty, ať už se jednalo o zahraniční stáže, metodiku výzkumu, správné nastavení akademického klinického hodnocení, výzkumnou spolupráci s firmou nebo možnosti spolupráce, a to i napříč obory. V tomto duchu úspěšně proběhl dopolední program. Naplněná kapacita odpoledních workshopů pak ukázala, že akce je zaměřena správným směrem. Už teď začínáme připravovat program Maratonu vědy na příští rok, kde chceme zachovat odpolední workshopy a v dopoledním bloku pak ukázat vědu z pohledu dalších klinických oborů,“ uvedl na konto akce náměstek pro vědu, výzkum a výuku Ing. Karel Antoš, Ph.D.

Mobirise Website Builder

Dne 18. května 2023 proběhl v Edukačním centru FN HK 1. ročník akce s názvem »Maraton vědy«. Stěžejní část programu byla tvořena prezentacemi vrcholových vědeckých pracovníků z nemocnice (doc. Radocha, prof. Kacerovský, doc. Soukup), kteří velmi inspirativní a motivující formou převyprávěli svoji cestu k medicínské vědě a to, co dělají. Po obědové pauze se osazenstvo akce rozdělilo do menších skupin, ve kterých probíhaly workshopy. Ty byly orientované na témata, se kterými se potýká začínající vědecký pracovník. V menším kolektivu bylo možné všechny nejasnosti do detailů probrat a zlepšit svůj vhled do problematiky. Program byl zakončen opravdovým (mini)maratonem, kde všichni vědci jednoznačně prokázali, že nesedí jenom u mikroskopu! V průběhu celé akce byla velmi příjemná, inspirativní a motivační atmosféra. Lektoři byli ochotní diskutovat a poradit, vždy s úsměvem na tváři, a organizace proběhla bez sebemenšího zaváhání. Do příštího kola bych tento typ akce doporučil zejména doktorandům a post-docům, či všem ostatním, kteří mají zájem dělat medicínskou vědu a chtějí mít obraz o tom, jak to ve Fakultní nemocnici probíhá. Můj „take-home message“ z maratonu je, že věda není běh na krátkou trať, a lépe se běží v týmu (a že v nemocnici je hodně lidí, na které se lze s jakýmkoliv nápadem obrátit!).“

Mobirise Website Builder

MUDr. Ján Gofus, Ph.D.

Kardiochirurgická klinika FN HK

„Maraton vědy byl zorganizován na vysoké profesionální úrovní od propagace, přihlášení až po vlastní průběh. Osobně jsem se zúčastnil odpoledního workshopu Příprava grantové přihlášky vedeného doc. Soukupem, který ve své prezentaci popsal pozitivní, ale i negativní faktory ovlivňující, zda grantová přihláška bude úspěšná. Rovněž poukázal na rozdíly v podávání přihlášky u jednotlivých grantových agentur (GA UK, GA ČR, AZV ČR). Velkým přínosem byla účast Mgr. Dory Truncové, vedoucí Oddělení podpory výzkumu, která doplňovala doc. Soukupa o praktické rady ohledně vlastního podání přihlášky. Už se těším na další ročník Maratonu vědy. Budu se snažit, aby ho zúčastnili lékaři postgraduálního studia na naší klinice, protože jim může velmi pomoci v podávání grantových přihlášek. Dalším přínosem je možnost navázání kontaktů“.

Mobirise Website Builder

MUDr. Vendelín Chovanec, Ph.D.

Radiologická klinika FN HK

Zapojené instituce

Mobirise Website Builder

Mobirise Website Builder

Mobirise Website Builder

Mobirise Website Builder

Mobirise Website Builder

Kontakt

Máte dotaz, námět nebo připomínku? Neváhejte nás kontaktovat!

Telefon

+420 727 802 314

E-mail

barbora.zoubkova@fnhk.cz

© Všechna práva vyhrazena.

Free AI Website Maker